Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Takstregulativene i lokal kollektivtransport. Enkel analyse av takstutviklingen 1996-2001

Takstregulativene i lokal kollektivtransport. Enkel analyse av takstutviklingen 1996-2001

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 565/2002
ISBN: 82-480-0252-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten analyserer takster og takstnivåer i lokal kollektivtransport på fylkesnivå i 2001 og utviklingen i perioden 1996-2001 med utgangspunkt i grunntakstnivået, dvs. enkeltbillett for voksen. Det gis også fylkesvise oversikter over billettslag og rabattordninger i 2001. Av 13 fylker med sammenliknbare takstregulativer hadde Vest-Agder gjennomgående de laveste takstene i 2001, tett fulgt av Nord-Trøndelag. Høyest lå Buskerud, Telemark og Hedmark. Fra 1996 til 2001 økte takstene mest på korte reiser. På reiser over ca. én mil hadde Nord-Trøndelag (og delvis Oppland) reelle takstreduksjoner i perioden. Sterkest økning hadde Østfold, Buskerud og Telemark.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger