Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syn og kognitiv funksjon blant eldre bilførere - betydning for kjøreferdighet. En oppfølgingsstudie

Syn og kognitiv funksjon blant eldre bilførere - betydning for kjøreferdighet. En oppfølgingsstudie

Forfattere: Pål Ulleberg
Rapportnr: 935/2007
ISBN: 978-82-480-0839-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0840-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 2002 ble det gjennomført et forskningsprosjekt i Tønsberg der målet var å komme fram til et sett av tester som var enkle å administrere og som sammen har god evne til å oppdage eldre bilførere som ikke ferdes trygt i trafikken. Resultatene fra undersøkelsen i 2002 viste at fire tester for syn og kognitiv funksjon predikerte kjøreprestasjon for eldre bilførere godt. I 2005 ble en lignende undersøkelse gjennomført i Oslo. I undersøkelsen fra 2005 finner vi langt svakere (og i noen tilfeller ingen) sammenheng mellom de ulike testene for syn og kognitiv funksjon og kjøreprestasjon. Resultatene tyder på at bruk av testene for de ulike svekkelsene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å avgjøre om en bilfører er en fare i trafikken eller ikke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger