Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syn og kognitiv funksjon blant bilførere over 70 år. Betydning for kjøreferdighet

Syn og kognitiv funksjon blant bilførere over 70 år. Betydning for kjøreferdighet

Forfattere: Pål Ulleberg, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 668/2003
ISBN: 82-480-0367-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke øker med alderen. Prosjektet undersøker om bruk av tester for syn og kognitive funksjoner kan oppdage eldre førere som har problemer med å ferdes trygt i trafikken. 88 eldre bilførere fikk vurdert sin kjøreferdighet ved en trafikkstasjon og gjennomgikk tester av syn, kognitiv svikt og oppmerksomhet. Fire ulike tester viste seg å kunne predikere 78 % av de bilførerene som ble vurdert til å utgjøre en fare for seg selv eller andre i trafikken. De fire testene omfattet nedsatt synsskarphet under blending, defekter i det sentrale synsfelt, kognitiv svikt/demens og redusert evne til oppmerksomhet. Ingen av disse testene inngår i dagens legekontroll av bilførere over 70 år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger