Du er her

Sykling mot rødt - omfang og årsaker.

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 821/2006
ISBN: 82-480-0607-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0608-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I gjennomsnitt sykles det mot rødt lys i tre av ti tilfeller. Menn gjør det oftere enn kvinner, men det er ingen forskjeller mellom aldersgrupper. Sannsynligheten for å sykle mot rødt øker ved (i) høyresving i kryss, (ii) lyssignal i bunnen av en bakke, (iii) når det tar lang tid å få grønt og (iv) når andre går eller sykler mot rødt. Sannsynligheten for å stoppe øker når (i) man sykler med barn, (ii) barn venter på grønn mann, (iii) venstresving og (iv) når kryssende vei har mer enn to kjørefelt. Et flertall mener at de som sykler mot rødt er lovlydige i andre sammenhenger og at generell bedre tilrettelegging for sykling er det beste virkemidlet for å redusere omfanget av sykling mot rødt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger