Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykling i kollektivfelt - en brukbar løsning?

Sykling i kollektivfelt - en brukbar løsning?

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1240/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0990-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er i Norge lov å sykle i kollektivfeltet, men bare ca. halvparten av syklistene vet dette. Samtidig er det bare ca. en tredel som velger å sykle i kollektivfeltet fremfor på fortauet. Sykling i kollektivfelt gir god fremkommelighet for de syklende og ser ikke ut til å gi store trafikksikkerhetsproblemer. Mange syklister føler seg likevel utrygge. Kollektivfelt kan forbedres som sykkelløsning ved økt bredde, skilting og oppmerking som viser at det er lov å sykle i feltet, ved forbedret drift og vedlikehold, samt ved supplerende opplærings- og informasjonstiltak. Dersom det er høy fart eller mange syklende og motorkjøretøyer i kollektivfeltet, bør man etablere egne sykkelfelt eller sykkelveg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger