Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer.

Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer.

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 793/2005
ISBN: 82-480-0548-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0549-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

De fleste sykkelulykker er ikke med i den offisielle ulykkesstatistikken. For å kartlegge slike ulykker er spørreskjemaer sendt til to utvalg syklister, ett fra sykehus/legevakt og ett fra Falcks sykkelregister. Sykkelskadene er redusert de senere år, og flere av ulykkene enn før blir trolig rapportert til politiet. Tre av fire sykkelulykker er eneulykker, og tre av fire syklister får fysisk skade. En av fem personskader fører til legebehandling. De fleste skadene er lite alvorlige. Eneulykkene skyldes særlig fall pga oppbremsing og dårlig veigrep. Kollisjoner skyldes særlig uoppmerksomhet og uforutsigbar atferd. Menn og ungdom har større risiko for uhell enn andre. Syklister som bryter regelverket og som sykler "aggressivt" har også høyere risiko for ulykker og skader. Bedre utforming av sykkelveier og bedre regulering av sykkeltrafikken kan være hensiktsmessig for å redusere ulykkesproblemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger