Du er her

Sykkelulykker blant ungdom

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 504/2001
ISBN: 82-480-0181-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten viser at kunnskap om vikepliktsreglene ikke har betydning for unge syklisters risiko for å ha sykkeluhell og -skader. Å sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater og å sykle mot rødt lys bidrar til økt risiko for uhell og skader. Sykling på gang- og sykkelvei, signalisering ved venstresving og bruk av refleks bidrar til redusert risiko. Ved siden av disse trafikkatferdsvariablene bidrar personlighets- og livsstilsfaktorer som risikovilje (røyking og strikkhopping), idrettsaktivitet og liberale foreldre til økt risiko.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger