Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelekspressveger i Norge og andre land - Status, erfaringer og anbefalinger

Sykkelekspressveger i Norge og andre land - Status, erfaringer og anbefalinger

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1196/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1318-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Sykkelekspressveger er i løpet av de siste fem årene blitt planlagt i flere land inklusive Norge. Det er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander mellom relevante mål. Gjennomgang av planlagte og gjennomførte prosjekter fra 15 land viser at tiltaket har en positiv effekt for syklistene og kan medvirke til å få flere til å velge sykkelen fremfor bilen på avstander på 5-20 km. Vi anbefaler at denne tiltaksvarianten inkluderes i sykkelhåndboka.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger