Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelbyprosjektet Etterundersøkelser i sykkelbyene Sandnes og Tønsberg/Nøtterøy i 1994

Sykkelbyprosjektet Etterundersøkelser i sykkelbyene Sandnes og Tønsberg/Nøtterøy i 1994

Forfattere: Anne Borger, Edvin Frøysadal
Rapportnr: 290/1995
ISBN: 82-7133-931-1
Språk: Norwegian

Etter 1992 har det vært gjennomført fysiske tiltak på vegnettet og holdningsskapende tiltak i Sandnes og Tønsberg/Nøtterøy med sikte på økt sykkelbruk. Det har imidlertid ikke skjedd påvisbare endringer i andelen av befolkningen som sykler i de to byene. Antall reiser pr syklist synes likevel å ha økt. I Sandnes er det først og fremst bruk av sykkel til arbeid som er økt. Flertallet av reisene er korte, og det har skjedd en nedgang både i reisetid og lengde i begge byene. Bare ca 10% av syklistene bruker hjelm regelmessig, men hjelmbruken har økt. Dersom målet er å øke sykkelbruken, er det sannsyn-ligvis ikke nok å bare gjøre tiltak på "sykkelsiden", men også noe med lokalisering av reisemål og restriktive tilbak på "bilsiden". Sykkelundersøkelsene baserer seg på telefonintervju med cirka 1 600 personer i alderen 15-79 år i hver av byene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger