Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelbruk - i trafikk og terreng. Uhellsinnblanding og eksponering.

Sykkelbruk - i trafikk og terreng. Uhellsinnblanding og eksponering.

Forfattere: Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1565/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1267-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten omhandler bruken av sykkel i og utenfor vegnettet, uhellsinnblanding og risiko, basert på selvrapporterte data fra et utvalg norske syklister. Omtrent 15 prosent av syklingen i utvalget foregår utenfor vegnettet (i terreng). For alle uhell er risikoen i trafikk høyere enn i terreng. For personskade med legebehandling er risikoen noe høyere i terreng enn i trafikk. Den beregnede årlige reiselengden på sykkel i utvalget er oppimot 7 millioner sykkelkilometer, med et gjennomsnitt på 3,3 km per dag. Eneuhell er den uhellstypen som er vanligst blant syklistene (sju av 10). Opptil 65 prosent av uhellene som inntreffer, involverer personskade, og omtrent 30 prosent av alle uhell involverer legebesøk. Av de legebehandlede skadene er det ca. 16 prosent som rapporteres til politiet. Racersykler og er i større grad involvert i uhell enn andre sykkeltyper og menn i større grad enn kvinner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger