Du er her

Sustainable Utopia

Forfattere: Guro Berge, Trygve Solheim
Rapportnr: 392/1998
ISBN: 82-480-0049-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Arbeidet som presenteres her er en del av OECD-prosjektet Individual Travel Behaviour. Målsettingen med rapporten er å vise internasjonale trender knyttet til individuelle reisevaner, å påpeke miljømessige og andre problemer som følge av økende mobilitet, å presentere viktige faktorer knyttet til individuell reiseaktivitet, å forstå reisevaner som sosial handling og å diskutere effekter av samferdselsrelevante tiltak. Rapporten fokuserer også på implementeringsproblemer og spørsmål knyttet til interessekonflikter og makt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger