Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Supplerende nytte-kostnadsanalyse av tunnelprosjektene gjennom Toven (ny RV78) og Korgfjellet (ny E6)

Supplerende nytte-kostnadsanalyse av tunnelprosjektene gjennom Toven (ny RV78) og Korgfjellet (ny E6)

Forfattere: Karl-Erik Hagen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 421/1999
ISBN: 82-480-0082-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Analysen omfatter i hovedsak en kvantifisering av spesielle tidsgevinster og skader pga ekstreme vinterforhold. Alternativet til de spesifikke vegstrekningene er tunneler gjennom Korgfjellet (E6) og Toven (ny RV78) til en kostnad på 1.200 mill NOK. Summen av nevnte gevinster og de tradisjonelle gevinstene ved slike vegprosjekter er på grensen til å gjøre prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er også utført en pendlingsanalyse

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger