Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Styring, delegering og innflytelse? Om Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006 - 2015

Styring, delegering og innflytelse? Om Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006 - 2015

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Claus Hedegaard Sørensen
Rapportnr: 783/2005
ISBN: 82-480-0526-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0527-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I rapporten analyseres Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015. Utgangspunktet for analysene er først og fremst relativt lange forskningsintervjuer med medlemmer av Stortingets samferdselskomite. Rapporten analyserer hvordan selve planen, behandlingen av den i Stortinget samt styringssystemet fungerer i forhold til mål- og resultatstyring, delegering, helhetsorientering og politisk innflytelse. Det konkluderes med at det i forbindelse med Stortingets behandling av planen, eksisterer et styringspolitisk problem, et informationsproblem og et planleggingsproblem.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger