Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strukturer i markedet for ervervsmessig persontransport. Beskrivelse av totalmarkedet og analyse av delmarkedet busstransport

Strukturer i markedet for ervervsmessig persontransport. Beskrivelse av totalmarkedet og analyse av delmarkedet busstransport

Forfattere: Edvin Frøysadal, Janne Merete Hagen
Rapportnr: 1045/1996
Språk: Norwegian

Notatet gir en beskrivelse av det totale markedet for ervervsmessig persontransport (transport av personer mot betaling) spesifisert på ni delmarkeder, og en analyse av busstransportsektoren med delmarkedene transport i rute og utenfor rute. Totalbeskrivelsen omfatter nøkkelopplysninger om bl a leverandører og deres produkter, produksjon/omsetning, sysselsetting, miljøkrav, teknologi og rammebetingelser. Analysen av busstransport går mer i dybden på særlig strukturelle forhold på transportørsiden, økonomiske og institusjonelle rammebetingelser, utviklingstrekk og drivkrefter i markedet samt konkurransesituasjonen i bransjen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger