Du er her

Strøm til bil

Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1160/2011
ISBN: 978-82-480-1252-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1251-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Strøm til biler er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med DEFA som prosjekteier, og Energi Norge, Statoil, Toyota Norge som øvrige partnere i prosjektet. Rene elbiler vil være best egnet som et nisjeprodukt for små kjøretøyer, på relativt korte reiser. Nye fremtidige gjennombrudd på batterifronten kan være nødvendige for et større marked for elbiler. I perioden 2015-2025 vil sannsynligvis ladbare hybridbiler bli konkurransedyktige og brenselscellebiler kan bli mer aktuelle enn det de nå er.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger