Du er her

Strategy for TØI 2000-2004

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1157/2000
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

This document contains a presentation of the strategy of the Institute of Transport Economics (TØI). The Institute's strategy includes its primary goals, business areas and what it deems to be challenges and opportunities for the future.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger