Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategiske konsekvensutredninger for veg- og transportplaner (SKUT): erfaringer og utviklingsbehov

Strategiske konsekvensutredninger for veg- og transportplaner (SKUT): erfaringer og utviklingsbehov

Forfattere: Tor Lerstang
Rapportnr: 1013/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet gir en oppsummering av intensjoner og erfaringer med strategiske konsekvens-utredninger generelt som grunnlag for en gjennomføring av mer spesifikk anvendelse innenfor veg- og transportplanlegging. Arbeidet omfatter en kort redegjørelse for arbeid på feltet innenfor ECE, OECD og EU samt mer konkrete vurderinger av nasjonale tilnærminger i Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark og Finland. Av særlig interesse her er korridorutredninger i Nederland, regionale planer i Storbritannia og MKB i nasjonal veg-planlegging i Sverige. De viktigste erfaringene i Norge er knyttet til TP10, arbeid med NVVP og bruk av konsekvensutredning i planlegging av veg- og jernbanekorridorer. Rapporten forslår at videre utvikling i Norge særlig rettes mot KU av veg-kontorenes planleggingsprogrammer, byregionale transportplaner og korridorutredninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger