Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategisk vegplanlegging : oppsummering av erfaringer med strategisk planlegging

Strategisk vegplanlegging : oppsummering av erfaringer med strategisk planlegging

Forfattere: Henning Lauridsen, Øystein Engebretsen, Jon Inge Lian, Johanna Ludvigsen, Inger Spangen
Rapportnr: 316/1995
ISBN: 82-7133-960-5
Språk: Norwegian

Rapporten dokumenterer resultatene fra første fase av prosjektet. Oppsummeringen av erfaringene med strategisk planlegging omfatter Norsk veg- og vegtrafikkplan, vegplanlegging i Sverige og transportplanlegging i Nederland. I tillegg beskriver rapporten erfaringer fra strategiplanleggingen i Luftfartsverket samt strategisk planlegging på miljøområdet og i næringslivet. På dette grunnlag diskuteres forskjellene mellom strategisk planlegging og prosjektrettet planlegging. Rapporten beskriver også hovedtrekkene i transportmodeller som vil være sentrale i strategisk planlegging. Avslutningsvis presenteres en skisse til et planleggings- og analysesystem for strategisk vegplanlegging.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger