Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategisk transportplanlegging og konsekvensanalyser: Erfaringer fra Skandinavia

Strategic Transport Planning and Evaluation: The Scandinavian Experience

Forfattere: Henning Lauridsen
Rapportnr: 1177/2000
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Notatet gir en oversikt over den nasjonale strategiske transportplanleggingen og de planleggingsmetoder som anvendes i Danmark, Norge og Sverige. Det bygger på et paper utarbeidet for TRANS-TALK Thematic Network “Policy and Project Evaluation Methodologies” under EU’s Competitive and Sustainable Growth Programme. Gjennomgangen viser at det planleggingskonseptet som anvendes i Skandinavia i dag er forholdsvis avansert og gjennomarbeidet. Det helhetlige og tverrsektorielle konseptet som brukes har sitt utgangspunkt i de systemer for langtidsplanlegging av transportinfrastruktur som ble utviklet på 1960-tallet. Konseptet har imidlertid endret seg vesentlig underveis, fra å fokusere på prosjekter til å dreie seg om valg av strategi. Notatet diskuterer om dagens metoder tilfredsstiller kravene til strategisk planlegging og hvordan de kan utvikles videre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger