Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategisk transportplanlegging og konsekvensanalyser: Erfaringer fra Skandinavia

Strategic Transport Planning and Evaluation: The Scandinavian Experience

Forfattere: Henning Lauridsen
Rapportnr: 1177/2000
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Notatet gir en oversikt over den nasjonale strategiske transportplanleggingen og de planleggingsmetoder som anvendes i Danmark, Norge og Sverige. Det bygger på et paper utarbeidet for TRANS-TALK Thematic Network “Policy and Project Evaluation Methodologies” under EU’s Competitive and Sustainable Growth Programme. Gjennomgangen viser at det planleggingskonseptet som anvendes i Skandinavia i dag er forholdsvis avansert og gjennomarbeidet. Det helhetlige og tverrsektorielle konseptet som brukes har sitt utgangspunkt i de systemer for langtidsplanlegging av transportinfrastruktur som ble utviklet på 1960-tallet. Konseptet har imidlertid endret seg vesentlig underveis, fra å fokusere på prosjekter til å dreie seg om valg av strategi. Notatet diskuterer om dagens metoder tilfredsstiller kravene til strategisk planlegging og hvordan de kan utvikles videre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger