Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020

Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020

Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen
Rapportnr: 1394/2015
ISBN: 978-82-480-1619-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1157-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mål med studien har vært å oppsummere effekter og erfaringer fra tiltak som bidrar til redusert miljøutslipp i byer. Studien indikerer at det mest effektive er multiple tiltak med etablering av konsolideringssenter for levering til bestemte soner kombinert med krav om bruk av miljøvennlige godsbiler (elektriske kjøretøy eller godssykler, krav om Euro VI motor eller fossilt drivstoff) til sisteledds-distribusjon. Kommunen kan bidra til reduserte utslipp ved å kombinere egne innkjøp og skifte til elektriske eller Euro VI kjøretøy i egen bilpark. Andre tiltak som bidrar til reduserte miljø¬utslipp er etablering av null¬utslippsoner, økt antall laste- og losselommer og økt bruk av kvelds- og nattleveringer. Etablering av hentepunkter for e-handels¬leveranser og bruk av ITS opplysninger med sanntidsinformasjon om trafikk og infrastruktur er andre løsninger som gir effekter. For å sikre at de mest kostnadseffektive tiltakene prioriteres bør det utarbeides en egen Bylogistikkplan.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger