Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover

Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover

Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Jan U Hanssen, Harald Aas
Rapportnr: 1026/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0991-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver først rushtrafikken inn og ut av de tre byene Oslo, Bergen og Trondheim. I alle byene er det forsinkelser og køer, men det har ikke vært noen dramatisk forverring de siste 10 årene. Det er så gitt en vurdering av hva situasjonen kan forventes å bli i løpet av de neste 5 til 10 årene. Dersom det ikke innføres restriktive tiltak som køprising i kombinasjon med forbedring av kollektivtrafikktilbudet, må framkommeligheten forventes å bli dårligere. Forholdene for varetransporten må få spesiell oppmerksomhet i byområdene. Befolkningsvekst og den økonomiske utviklingen vil ha stor betydning for framtidig vegtrafikkvolum. På kort sikt vil finanskrisen begrense virkningene for rushtrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger