Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Statistisk analyse av færdselsuheld. En uformel vejleder

Disaggregate accident frequency and risk modelling. A rough guide

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1403/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1168-2
Språk: English
Vedlegg Resumé
Hele rapporten
Summary

Uheldstal er nær ved at følge den statistiske Poisson-fordeling. Denne kendsgerning kan udnyttes i analysen med sigte på beregning af risiko. Vi forklarer hvorledes, idet vi også giver råd og advarsler om hvilke fejl man ikke skal gøre, hvad enten man studerer små eller store uheldstal.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger