Du er her

Statistikk-system for nordmenns feriereiser

Forfattere: Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1016/1995
Språk: Norwegian

Et fremtidig system for dokumentasjon av nordmenns feriereiser drøftes. Notatet konkluderer med at det bør foretas årlige registreringer av nordmenns feriereiser, og det anbefales at det for hvert annet år bør lages regionaliserte oversiktsrapporter over nordmenns feriereiser i Norge. En ferieundersøkelse som inneholder et bredt spekter av variable bør gjennomføres hvert tredje år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger