Du er her

Statisk trafikkteori og køprising

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1314/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1518-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten er en del av kursmateriellet til et kurs i transportøkonomi som har vært holdt fra tid til annen for nyansatte på TØI. Vi viser at vi kan se volume-delayfunksjoner som kombinasjonen av Littles formel med en antakelse om hvordan bilistene avpasser farten for å oppnå ønsket avstand til bilen foran. Deretter utleder vi regler for køprising med og uten en flaskehals.Til slutt gir vi en enkel oversikt over praktiske erfaringer og problemer med køprising. Deler av stoffet krever matematiske forkunnskaper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger