Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sporing av reiser ved hjelp av mobiltelefoner. Hva mener innbyggerne?

Sporing av reiser ved hjelp av mobiltelefoner. Hva mener innbyggerne?

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Julie Runde Krogstad
Rapportnr: 1658/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2176-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bruk av mobilteknologi i befolkningen, gjør det i økende grad mulig å spore individers bevegelsesmønstre. Slike data forventes å ha stor nytteverdi innenfor utvikling av smarte byer. Samtidig hefter det store personvernsutfordringer ved bruk av denne typen data. I denne rapporten undersøkes disse forholdene gjennom en litteraturgjennomgang, og en undersøkelse av holdninger blant innbyggerne i Oslo og Tallinn. I begge byer er bekymringen for misbruk av disse dataene er betydelig og overgår tidvis de positive forventningene. Tilliten til at offentlige og private virksomheter kan håndtere personvernhensyn er sterkere i Tallinn enn i Oslo. Den utbredte skepsisen til bruk av denne type data forklarer hvorfor det også er forståelse for tiltak som kan regulere bruken. Bekymringen mot de risikable sidene ved bruk av mobile tjenester som kan spores, har likevel ikke lagt noen demper på bruken denne typen tjenester.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger