Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Spøgelsesbilisme – Litteraturstudie om tiltag og effekter

Spøgelsesbilisme – Litteraturstudie om tiltag og effekter

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1532/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1785-1
Språk: Danish
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Spøgelsesbilisme betyder at køre imod køreretningen typisk på en motorvej. Ulykker med spøgelsesbilister er sjældne, men ofte alvorlige. I denne rapport er der foretaget en litteraturstudie af over 100 kilder fra 13 lande om tiltag mod spøgelsesbilisme. Studien fokuserer på vejtiltag. Disse kan inddeles i valg af rampetype, fysiske ændringer, statisk skiltning/ opmærkning, dynamisk skiltning/ opmærkning samt drift og vedligeholdelse. Det ser ud til, at mange tiltag sandsynligvis kan bidrage til at reducere omfang af spøgelsesbilisme og dermed også ulykker med spøgelsesbilister, men det er vanskeligt at talfæste størrelsen af disse effekter. Særlig god effekt kan opnås med geometriske ændringer, samlede vejtiltagspakker, kombination af vej- og andre tiltag samt målrettet tiltag tilpasset aktuelle lokaliteter. Tiltagene varierer fra billige skilt- og opmærkningstiltag til dyrere geometriske ændringer og ITS-tiltag til meget dyre totalombygninger. Som følge af få og tilfældige ulykker på konkrete lokaliteter vil omfattende tiltag mod spøgelsesbilisme sjældent være lønsomme i sammenligning med andre type tiltag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger