Du er her

SPIN - Strategisk prosjektvalg i nettverk

Forfattere: Trond Arnljot Jensen, Harald Minken
Rapportnr: 358/1997
ISBN: 82-480-0010-9
Språk: Norwegian

Problemstillingen for denne rapporten har vært å finne en framgangsmåte til å velge den prosjektkombinasjonen som har høyest total nåverdi, fra en gruppe av udelelige prosjekter der det hersker avhengighet på etterspørselssida. Vi har anvendt nettverksdesignproblemet til å velge beste prosjektpakke når prosjektene er avhengige. Nettverket og OD-matrisa er forenklinger av en lokal transportmodell. Køer modelleres ved å linearisere volume-delay-funksjonene stykkevis. I en forsøksvis tillemping løser vi modellen på en 64 Mb PC for et nettverk på 39 noder og 133 lenker, pluss 18 prosjektlenker. Løsninga har slike trekk som at prosjektet med høyest nyttekostnadsbrøk (beregnet på vanlig måte) ikke nødvendigvis er med i den optimale prosjektkombinasjonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger