Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sovning bak rattet: Medvirkende faktorer, omfang og konsekvenser

Sovning bak rattet: Medvirkende faktorer, omfang og konsekvenser

Forfattere: Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 728/2004
ISBN: 82-480-0438-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tidligere forskning indikerer at mellom 1 og 6% av alle trafikkuhell og mellom 3 og 15 % av dødsulykkene skyldes trøtthet eller sovning. For å finne ut mer om forhold som medvirker til sovning bak rattet, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 4448 bilførere som hadde vært innblandet i et forsikringsrapportert trafikkuhell. Av disse uhellene var det 1,3 % som skyldtes trøtthet eller sovning. 22 % av førerne hadde sovnet bak rattet i løpet av det siste året, og 4,3 % av disse hendelsene førte til en ulykke. Langt flere menn enn kvinner sovner bak rattet, og flere yngre enn eldre. Førti prosent av trøtthetsuhellene ble forårsaket av førere med søvnproblemer. Sovning bak rattet skjer oftest under gode og/eller ensformige kjøreforhold. De fleste førerne som sovner, føler seg trøtte på forhånd, men kjører videre til tross for dette. Mange prøver ulike tiltak for å holde seg våken, uten at dette hjelper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger