Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka i Groruddalen

Sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka i Groruddalen

Forfattere: Vibeke Nenseth, Mattias Gripsrud
Rapportnr: 999/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0944-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer den sosiale delen av en samlet stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka i Groruddalen, med vekt på sosiale faktorer som befolkningssammensetning, samhandlingsmønstre, stedstilhørighet og medvirkning. Den største sosiale utfordringen for stedet er de raske befolkningsendringene med et stort sammenfall mellom generasjoner og kulturell bakgrunn: Eldre norske blir boende, mens innvandrere nå er i flertall blant barn, unge og barnefamilier. Stor trafikkbelastning og trafikkårenes oppsplitting av lokalmiljøet, sammen med nedleggelser av en rekke lokale tjenester og tilbud, har gjort at stedet i dag mangler gode fysiske og sosiale møteplasser. Områdesatsingen i seg selv, og den videre utviklingen av en felles problemforståelse virker samlende, og gir grunnlag for felles innsats blant ulike aktører i lokalmiljøet - bydel og beboere, bedrifter og organisasjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger