Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Småbarnsforeldres reiser i hverdagen : en studie av småbarnsforeldres transportmiddelbruk på arbeidsreisen i Oslo og Akershus

Småbarnsforeldres reiser i hverdagen : en studie av småbarnsforeldres transportmiddelbruk på arbeidsreisen i Oslo og Akershus

Forfattere: Heidi Kristine Syrdahl Erlandsen
Rapportnr: 298/1995
ISBN: 82-7133-947-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten tar utgangspunkt i materielle, sosiale og tidsmessige forhold i hverdagen som har betydning for småbarnsfamiliens reiser. Analyse av data fra reisevaneundersøkelsen Oslo og Akershus 1990 viser utstrakt bilbruk til arbeid blant småbarnsforeldre sammenliknet med par uten barn. Kollektivtransport benyttes i liten grad. Gange og sykkel er et alternativ ved korte avstander. Flere småbarnsforeldre enn par uten barn har to biler i husstanden. Det er mindre forskjeller i fedres og mødres bilbruk enn blant kvinner og menn uten barn. Å hente/bringe barn er en viktig grunn til å bruke bil til arbeid. Flere kvinner enn menn henter/bringer barn i barnehage i løpet av arbeidsreisen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger