Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort - effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort - effekt på trafikksikkerhet

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1386/2014
ISBN: 978-82-480-1604-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1603-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 2010 ble det i Møre og Romsdal fylke igangsatt en økt innsats for tilbakekalling av førerrett hos personer med helserelaterte problemer som ikke er forenlige med kravene til førerkort, herunder medikamentbruk og rusavhengighet. Sammenligning av ulykker per 1000 førerkort før og etter 2010 viste større nedgang i Møre og Romsdal enn i resten av landet, noe som tyder på at innsatsen har bidratt til bedre trafikksikkerhet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger