Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Skipstrafikken i området Lofoten - Barentshavet

Skipstrafikken i området Lofoten - Barentshavet

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 644/2003
ISBN: 82-480-0341-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten kartlegger skipstrafikken i Barentshavet fordelt på seks delområder; fem langs norskekysten og et havområde omkring Svalbard. Skipstrafikken deles opp i trafikk med fiskefartøyer, gods- og persontransport. Det er særlig fokus på den økende tankfarten som forventes fra russiske områder i Barentshavet langs norskekysten. Det er sett på sannsynlige fremskrivninger av skipstrafikken mot år 2021. Videre inneholder rapporten lover og regler som regulerer skipstrafikk i området. For å vise hvilke hjelpemidler skipstrafikken kan nyttiggjøre seg av, er det tatt med systemer for kommunikasjon, navigasjon og kontroll som enten gjelder for skipsfarten i Baretshavet eller planlagt til bruk i nær fremtid. Det er også tatt med forslag til farvannstiltak langs disse delene av norskekysten og de internasjonale farvannene rundt Svalbard.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger