Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Skipsekspeditørene langs Finnmarkskysten: En virksomhet i omstilling

Skipsekspeditørene langs Finnmarkskysten: En virksomhet i omstilling

Forfattere: Thorkel Christie Askildsen
Rapportnr: 878/2007
ISBN: 978-82-480-0728-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0729-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten analyserer skipsekspeditørenes økonomiske stilling som følge av nedgang i godsvolumer på Hurtigruten i 2006. Ekspeditørene har en betydelig del av sin omsetning knyttet til Hurtigruten, er sårbare for konkurranse fra vegtransport og overfor svingninger i volumer som i utgangspunktet er små. Situasjonen er allikevel ikke dårligere ved inngangen til 2007 enn et år tidligere. Offentlig kjøp av persontransporttjenester på Hurtigruten bidrar til å opprettholde et godt godstransporttilbud, men hensynet til mottaksapparatet på land er ikke i like stor grad ivaretatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger