Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikring av små barn i bil. Foresattes kunnskap om og faktisk bruk av sikringsutstyr for barn.

Sikring av små barn i bil. Foresattes kunnskap om og faktisk bruk av sikringsutstyr for barn.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 600/2002
ISBN: 82-480-0291-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Denne rapporten inneholder en analyse av et spørreskjema utlevert i barnehagen i forbindelse med kampanjen "Sikring av barn i bil", samt av resultatene fra utekontroller ved de samme barnehagene. I de seks fylkene der det ble utført kontroller, hadde 70 prosent av foreldrene sikret barna riktig i bilen, 10 prosent hadde ikke sikret barna i det hele tatt, mens rundt 20 prosent hadde sikret barna feil. En av de hyppigste feilene når det gjelder feilsikringene, er å plassere små barn i forsete, der airbagen ikke er avmontert. Undersøkelsen viser også at kun rundt 30 prosent av foreldrene vet at den lovpålagte aldersgrensen for bruk av godkjent barnesikring i bil er fra 0 til 4 år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger