Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikring av små barn i bil. Evaluering av et informasjons- og kontrollprosjekt i seks fylker

Sikring av små barn i bil. Evaluering av et informasjons- og kontrollprosjekt i seks fylker

Forfattere: Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 732/2004
ISBN: 82-480-0442-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet "Sikring av barn i bil" ble startet i 2001 og pågikk frem til 2004 i seks fylker på Østlandet. Hovedmålet med prosjektet var å øke andelen barn som sikres forsvarlig. Viktige fokusområder var å øke bruk av bakovervendte barnestoler i baksete (yngre enn tre-fire år) og å redusere andelen barn under 140 cm som plasseres foran en aktiv airbag. I forbindelse med prosjektet ble det utført spørreundersøkelse blant foresatte og kontroller av sikringsmåte blant barn avlevert til barnehagen. Målet om økt andel forsvarlig sikrede barn ble oppnådd, bruken av bakovervendte barnestoler økte og færre barn ble plassert foran en aktiv airbag. I 2004 var i overkant av 90 prosent av barna i aldersgruppen 0-5 år sikret i henhold til loven, da de ble avlevert til barnehagen. Andelen usikrede barn ble i prosjektfylkene redusert fra 10 prosent (2002) til 5 prosent (2004). Bruken av bakovervendte barnestoler økte noe, men er fortsatt forholdsvis lav. 14 prosent av barna i aldersgruppen 0-3 år sitter i bakovervendte barnestoler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger