Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhetskultur i Statens vegvesen Region sør. Resultater fra fokusgruppeintervjuer

Sikkerhetskultur i Statens vegvesen Region sør. Resultater fra fokusgruppeintervjuer

Forfattere: Tonje Grunnan, Silvia Johanne Olsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 942/2008
ISBN: 978-82-480-0852-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0853-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Undersøkelsen er basert på fokusgruppe-intervjuer med ansatte i Statens vegvesen Region sør. Formålet har vært å få innsikt i hvordan de tenker og jobber med trafikksikkerhet og hva slags sikkerhetskultur en har i SVV Region sør. Vi har sett på fem kjennetegn ved en god sikkerhetskultur: rapporteringskultur, læringskultur, rettferdig kultur, informert kultur og fleksibel kultur. Det er stor grad av ansvarlighet med hensyn til rapportering, man er opptatt av læring på tvers av fag, tilliten mellom ansatte og ledelse er stor, og det legges vekt på bruk av tiltak med dokumentert effekt. Regionen har klare forbedringsmuligheter mht oppfølging av rapporterte hendelser, utnyttelse av materiale fra ulykkesanalysegrupper og utvikling av tenking rundt nye risikotyper, noe som er viktig for fleksibilitet og for å være en forutseende og proaktiv organisasjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger