Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhet i maritim transport: Er flaggstat av betydning i en internasjonal sektor?

Safety in maritime transport: Is flag state important in an international sector?

Forfattere: Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1500/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1729-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Sammendrag

Denne studien benytter fire metoder for å undersøke betydningen av flaggstat for sikkerhet i maritim transport. Vi konkluderer med at flaggstat kun er én av flere faktorer som påvirker maritim sikkerhet. Det ser imidlertid ut til at skip som seiler under nylig etablerte bekvemmelighetsflagg har en høyere risiko. Vi sammenlikner seks risikofaktorer. Resultatene tyder på at kommunikasjon kan være en risikofaktorer på skip som seiler under bekvemmelighetsflagg. Disse skipene har flernasjonale besetninger, og våre resultater indikerer at disse i større grad opplever farlige situasjoner på grunn av språklige misforståelser. Kommunikasjonen kan også kompliseres av kulturelle forskjeller. Vi har imidlertid indikasjoner på at skip som seiler under bekvemmelighetsflagg gjør det bedre enn nasjonalt flaggede skip på andre faktorer med betydning for sikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger