Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Setter vår lit til Storebror ... og alle småbrødre med?

Setter vår lit til Storebror ... og alle småbrødre med?

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 789/2005
ISBN: 82-480-0540-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0541-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om befolkningens holdning til og kunnskap om personvern. Befolkningen har stor tillit til at personvernet blir ivaretatt på en god måte. De er ikke er særlig bekymret for at personopplysninger kan bli misbrukt. En stor andel reflekterer ikke over at det blir samlet inn opplysninger om dem, eller de bryr seg ikke om det. Dette gjelder også de som sier at de ikke stoler på at personvernet er så godt ivaretatt at man trygt kan gi fra seg personopplysninger. Mange av oss gir fra oss opplysninger vi egentlig ikke ønsker å gi. Dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved forutsetingen om at folk i stor grad skal ivareta sitt eget personvern.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger