Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sentralisering og regionforstørring. Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi

Sentralisering og regionforstørring. Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi

Forfattere: Øystein Engebretsen, Liva Vågane
Rapportnr: 981/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0912-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørringen, som hovedsakelig skyldes veiutbyggingen, gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område. Regionforstørringen kan også ha bidratt til styrking av bosettingen i enkelte områder. God tilgjengelighet og et mer utbygd tjenestetilbud i regionsentrene gjør at det totale tjenestetilbudet har blitt bedre selv i områder som gjennom sentraliseringen har mistet nærbutikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger