Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Senterstruktur og servicenæringenes lokaliseringsmønster - betydning av veibygging og økt mobilitet

Senterstruktur og servicenæringenes lokaliseringsmønster - betydning av veibygging og økt mobilitet

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 513/2001
ISBN: 82-480-0193-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet har vært å studere betydningen av veibygging og økt mobilitet for endringer i senterstrukturen i Norge de siste 30 årene. Analysen omfatter hele landet og er basert på et omfattende datamateriale om bosetting, servicenæringer, varehandelsomsetning og transportforhold. Resultatene viser betydelig vekst i servicenæringene og varehandelen i tettstedene koblet til en overgang til mer regionale markeder. Undersøkelsen bekrefter en hypotese om at god biltilgjengelighet og høy mobilitet for befolkningen, har vært en forutsetning og en selvstendig drivkraft for endringene. Men det er også påvist andre forhold som har hatt betydning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger