Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Seksåringer og kryssing av veg. Resultater av et opplæringsforsøk

Seksåringer og kryssing av veg. Resultater av et opplæringsforsøk

Forfattere: Alf Glad, Kari Midtland
Rapportnr: 473/2000
ISBN: 82-480-0141-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Helserisikoen for barn i trafikken har endret seg lite de siste 10-15 årene. For å redusere risikoen er det behov for mer omfattende og nye tiltak. Barn i tidlig skolealder er innblandet i trafikkulykker i hovedsak som fotgjengere og særlig ved kryssing av veg. Rapporten beskriver og presenterer resultater fra et forsøk med opplæring av 6-åringer. Opplæringen foregikk på en modell som simulerte trafikkmiljøer. Effekten av opplæringen ble målt ved å sammenlikne prestasjonen på en før- og ettertest i virkelig trafikk for en test- og kontrollgruppe. Resultatene viste at opplæringen bedret barnas evne til å finne sikre kryssingssteder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger