Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Seks-åringers forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken

Seks-åringers forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken

Forfattere: Kari Midtland
Rapportnr: 0999/1995
Språk: Norwegian

Seksåringers sensoriske, perseptuelle, kognitive og adferdsmessige forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken belyses, og sammenliknes med 7-åringers forutsetninger. Ulykkesmønstret til 6-åringer sammenliknes med eldre gruppers ulykkesmønster. Undersøkelsene er utført gjennom studier av nordisk og internasjonal forskning innen trafikksikkerhet og utviklingspsykologi og av statistikk over vegtrafikkulykker fra Statistisk sentralbyrå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger