Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Second Opinion på «Luftkvalitet i vägtunnlar – konsekvensutredning och förslag på nationellt riktvärde»

Second Opinion på «Luftkvalitet i vägtunnlar – konsekvensutredning och förslag på nationellt riktvärde»

Forfattere: Gunnar Lindberg
Rapportnr: 1741/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2289-3
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi finner at det mått på riktvärde som utredningen føreslår, NOx/m3, ær det mest relevanta måttet att använda för kvaliteten i tunnelluften. Samtidigt finner utredningen att små partiklar har en större hälsokonsekvens och det finns all anledning att fortsätta forskningen, också via internationella metastudier, om detta. En aggregerad ansats med NOx och små partiklar kan vara ett gott mått på hälsoeffekterna i framtiden. Vi ser att den mest ambitiösa nivån fortfarande är samhällsekonomiskt lönsam och att det då med stor sannolikhet finns en skärpt nivå som är ändå mer lönsam.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger