Du er her

Sårbarhet og beredskap i godstransport

Forfattere: Elise Caspersen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1324/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1047-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten er en analyse av godstransportens sårbarhet i utvalgte objekter og hvilke tiltak man kan gjøre for å en mer effektiv framføring av gods ved uforutsette hendelser. Det viser seg at det, med noen unntak, eksisterer nødvendig utstyr og kompetanse til å håndtere kriser, slik at den største svakheten er i forbindelse med delegering av ansvar. Foreslåtte tiltak som kan forbedre beredskapen i godstransporten er en gjennomgående opprusting av generell infrastruktur samt utvalgte avlastingsterminaler, og utrede mulighetene for å etablere en felles beredskapsplan som trer i kraft ved kriser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger