Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samspillet mellom syklister og bilister. Hva er problemene og kan de løses med informasjon?

Samspillet mellom syklister og bilister. Hva er problemene og kan de løses med informasjon?

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1230/2012
ISBN: 978-82-480-1382-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1381-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En litteraturgjennomgang av studier om samspillsproblemer mellom syklister og bilister viser at det er problemer knyttet til at trafikantgruppene må dele areal, at syklister hindrer bilister, og at bilister passerer syklister i for liten avstand. Samspillsproblemene skyldes også at regelverket er både uklart og ukjent, og at trafikantene ofte ikke er klar over de problemene de skaper for hverandre. Bedre fysisk tilrettelegging med egne sykkelarealer, bedre vedlikehold, samt et mer konsistent og kjent regelverk er de viktigste tiltakene for å bedre samspillet. I tillegg kan også informasjonstiltak bidra til å bedre samspillet på en rekke punkter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger