Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk - Utfordringer, muligheter og tiltak

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk - Utfordringer, muligheter og tiltak

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1280/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1464-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Norske myndigheter ønsker å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk i byene fremfor bil. For å lykkes med dette er det viktig å forbedre samspillet mellom sykkel og kollektivtrafikk slik at dette blir en samlet pakke som er konkurransedyktig i forhold til bilen. Vi har identifisert 15 grupper av utfordringer i forhold til å kunne forbedre forholdene for kollektivtrafikk og sykkel samtidig, og 18 grupper av muligheter som kan medvirke til å minimere disse utfordringene. Mulighetene er konkretisert i 35 tiltak eller tiltakstyper rettet mot infrastruktur, trafikant, kjøretøy eller planleggingsmyndighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger