Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samspill i trafikken. En spørreundersøkelse fra ni byområder

Samspill i trafikken. En spørreundersøkelse fra ni byområder

Forfattere: Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1771/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1833-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summar

Samspill i trafikken er en tilbakevendende problemstilling og denne spørreundersøkelsen viser hvilke utfordringer gående, syklister og bilister opplever i samhandlingen med hverandre. Resultatene viser at selv om mange opplever samhandlingen med andre som trygg og smidig så er det noen grupper som skiller seg ut. Syklister føler seg mindre trygg, og mer frustrert, i møte med ulike motorkjøretøy (spesielt lastebil og buss), mens både bilister og fotgjengere føler seg mindre trygge og mer frustrerte i samhandlingen med både syklister og elsparkesyklister. Det er noen problemer som går igjen, som ukomfortabelt nære passeringer, manglende overholdelse av vikeplikt og mangelfull bruk av refleks og lys. Det er også manglende kunnskap om syklisters vikeplikt, samt hvilke regler som gjelder for å sykle i gågater og for bruk av elsparkesyklister. Informasjons- og holdningskampanjer, fortrinnsvis i samarbeid med politiet, kan rettes mot vikeplikt, tegngiving og blindsone.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger