Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samspill i Sørkedalsveien. Konflikter mellom bil og sykkel før og etter sykkelkampanjene 1998-2001

Samspill i Sørkedalsveien. Konflikter mellom bil og sykkel før og etter sykkelkampanjene 1998-2001

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 542/2001
ISBN: 82-480-0227-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten gjengir resultatene av registreringer av vikepliktsituasjoner og konflikter mellom syklister på sykkelvei og kryssende bilister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen. Registreringene både i 1997 og i 2001 viser at konflikter i størst grad oppstår i situasjoner der bilisten normalt ser etter kryssende biltrafikk fra en annen retning enn der syklisten kommer. Resultatene viser at det er langt færre konflikter i 2001 enn det var i 1997. Dette kan være et resultat av Statens vegvesens sykkelkampanjer som har vært gjennomført hvert år siden 1998. Det kan imidlertid også skyldes andre forhold som f. eks. økt tilvenning til krysset over tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger