Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sammenligning av resultater fra forbruksundersøkelsene blant turister i sommersesongene 1991 og 1995

Sammenligning av resultater fra forbruksundersøkelsene blant turister i sommersesongene 1991 og 1995

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1053/1996
Språk: Norwegian

Formålet med notatet har vært å sammenligne turistenes utgifter pr gjestedøgn i 1991 og 1995. Sammenligningen av resultater fra for-bruks-undersøkelser blant norske og utenlandske sommerturister gjennomført i 1991 og 1995, viser generelt små endringer i utgiftene pr gjestedøgn. De norske turistene hadde en gjennomsnittlig forbruksutgift pr gjestedøgn på kr 444 i 1991 og kr 375 i 1995. De utenlandske turistene hadde en forbruksutgift på kr 518 i 1991 og kr 520 i 1991.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger