Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1444/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1672-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sjøl om vi har et velutviklet transportnett, finnes det samfunnsøkonomisk ineffektivitet i mange ulike former i den norske transportsektoren. Rapporten identifiserer 13 politikkområder der det finns store effektivitetsgevinster å hente. Noen har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i offentligheten, mens andre er ignorert. Generelt gjelder dette prisvirkemidler og virkemidler for styring og regulering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger